Lonjsko polje

Dokumentarni film "DAN KAO GODINA" režisera i direktora fotografije Boris Krstinića prekrasno je putovanje kroz sezone Parka prirode «Lonjsko polje». Ovo jedinstveno europsko močvarno stanište pod zaštitom je UNESCO-a i predstavlja najveće zaštićeno močvarno područje ne samo u Hrvatskoj već i u cijelom dunavskom porječju. 

Boris Krstinić autor filma i istoimene monografije u izdanju kuće Aura Sisak, prikazao je sva četiri godišnja doba Parka prirode kroz jedan dan. Film u potpunosti bez naracije govori kroz zvukove polja dokumentirane na samoj lokaciji i tradicionalnu pjesmu tog kraja.

U maniri svjetskih majstora fotografije, Boris Krstinić je desetak godina snimao Lonjsko polje u svim uvjetima, bez obzira na godišnja doba i vrijeme. Spavajući u skromnom šatoru, po danu i po noći «lovio» je one čudesne prizore u kojima nam se otkriva božanska ljepota netaknute i divlje prirode. S 230 vrsta ptica, krdima konja i goveda gotovo je teško za povjerovati da se ovaj netaknuti raj nalazi nadomak Zagreba.